Angol nyelvi munkaközösség

Vizsgák

Vizsgák a kéttannyelvű osztályokban

OsztályVizsga időpontjaFeladatokÉrtékelés
9. 1.vizsga:
november 2. fele
nyelvtani feladatlap
olvasott szöveg megértése
hallott szöveg megértése
íráskészség mérése (rövid baráti levél ) középszintű feladatok alapján
beszédkészség mérése (témakörök és képek segítségével)
Mindegyik írásbeli és szóbeli részből áll.
A vizsgákra írásbeli és szóbeli részére 1-1 jegyet kapnak
2.vizsga:
február 2. fele
Ugyanolyan típusúak, mint az 1. vizsgán,de vegyesen, középszintű és emelt szintű feladatok alapján.
3. vizsga:
május közepe, 2. fele
Minden nyelvi készség mérése emelt szintű feladatok alapján (középfokú nyelvvizsga szintje)
10. 1. félév:
téli szünet előtt.
Jellege: írásbeli: értő olvasás és komplex nyelvhasználat emelt szintű feladatokkal A 10-11-12. évfolyamokon:
1-1 jegy a szóbeli ill. írásbeli vizsgára.
2 félév:
május eleje.
Jellege: szóbeli: téma alapú beszélgetés és szituáció
11. 1.félév:
január 1. fele.
Jellege: szóbeli. Vita vagy kép
2. félév:
május 2. fele.
Jellege: írásbeli: hallott szöveg értése és komplex nyelvhasználat emelt szinten
12. 1.félév:
január 1. fele.
Jellege: írásbeli : 200-250 szavas esszé írása emelt szintű követelmények szerint.
2 félév:
április vége.
Jellege: szóbeli: kép alapján önálló témakifejtés és/vagy vita