Magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz munkaközösség tagjai

Munkaközösség-vezető: Somogyvári-Sárdi Nóra

NévSzak(ok)
Dr. Kontráné Várhegyi Erikadrámapedagógia, magyar, ének
Dr. Toperczer Istvánnérajz, földrajz
Faragó Gabriellamagyar, történelem
Kántor Pétermagyar
Keresztesné Földes Anitamagyar, biológia
Lenhoffer Alízmatematika, rajz
Somogyvári-Sárdi Nóramagyar, művelődésszervező
Sziklai Anettének
Takácsné Horváth Edinafrancia, magyar, turizmus
Tuducné Erbár Szilviamagyar, német