„Leánytehetségek megerősítése az MTMI pályaválasztás irányában”

az NTP-NEER-18-0010 jelű pályázati projekt az Eminens Alapítvány szervezésében
Elnyert támogatás: 2 743 000 Ft
 

Tehetségpont logo EMET logo OFI logo NTP logo EMMI logo

A projekt célja:

Komplex tehetséggondozó projektünk célja a leánytanulók kompetenciáinak fejlesztésével a műszaki-, technológiai-, matematikai és természettudományos tehetségterületeik kibontakoztatása, és ezen hiányterületek irányába történő pályaorientációjuk erősítése. A projekt pedagógiai eszközei a MTMI tudományok robotokkal és programozható digitális kísérleti eszközökkel támogatott, tevékenység-központú tanulása tanórán kívüli foglalkozás, továbbá pályaorientáció, kiscsoportos mentorálás, valamint egyéni fejlesztési terv alapján történő tehetséggazdagítás keretei közt. A projektben történő részvétel a tanulók műszaki, digitális, matematikai, térbeli-vizuális, továbbá a team-munka révén az interperszonális kompetenciáit is hatékonyan fejleszti.

Érintett műveltségterület/tantárgy:

informatika, technika, matematika, természettudományok

A projekt várható eredményei:

A robotok és a programozható digitális eszközök több műveltség- és tehetségterület komplex fejlesztését is szolgálják, erős motivációs lehetőséggel bírnak, így a tehetséges gimnáziumban tanuló leányok mérnöki és természettudományos pályák felé történő orientációját nagyban segíthetik. Az eszközök építése közvetlenül fejleszti a diákok technikai és természettudományos, a programozásuk pedig a digitális kompetenciáikat. Közben fejlődik analitikus és algoritmikus logikai gondolkodásuk, műszaki érzékük, a térbeli-vizuális látásmódjuk (szerelés), rendszerszemléletük.

A kiscsoportos projektmunka módszere hozzájárul az önálló felelősségteljes munkavégzés és az interperszonális képességek fejlesztéséhez is. A motiváció fenntartására a "learn by doing" módszert alkalmazzuk három szakaszban a projekt során. Az első szakaszban egyszerű robot kit programozási feladatokkal sajátítják el az alapokat, a másodikban technológiai ismeretek bővítése történik egyszerűbb természettudományos kísérletekkel, a harmadikban saját komplex természettudományos roboteszközt valósítanak meg a tervezéstől az alkalmazásig.

A pályaorientációt foglalkozásokkal és külső helyszíneken tett látogatásokon keresztül női MTMI karrierpéldák megismerésével erősítjük.

A közvetlen gyakorlati tapasztalatszerzésre két kiegészítő tevékenységet tervezünk a program során:

  1. érzékenyítő motivációs gyárlátogatás a kaposvári Videoton automatizált fröccsöntő üzemében
  2. háromnapos tanulmányi kirándulás az IBM Magyarország, a Mercédesz gyár, a szegedi Informatikai Gyűjtemény és a PTE TTK Tanszékeinek meglátogatásával

A projekt vezetője: Dr. Kerese Tibor

Résztvevők:

A projekt elsődleges célcsoportja a gimnáziumok 15-17 éves leánytanulói, másodlagosan hasonló korú fiúkat is várunk a projektbe, a nemek közti szinergia hatások elérése érdekében, hiszen vegyesen hatékonyabb a csapatmunka. A 12 leány és 4 fiú 4 alcsoportja a 4 MTMI hiányterületen tehetséges fiatal kooperatív tanulását erősíti. A program bázisiskolája a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, továbbá a többi kaposvári középiskola tanulóit is megszólítjuk.

A projektbe történő beválogatás alapja a tanulók tehetsége és motivációja. A tehetségazonosítást részben tanulmányi eredmények részben a szaktanárok javaslatai alapján kezdjük, s szólítjuk meg a diákokat a logikai-természettudományos tehetségteszt és a műszaki irányú érdeklődést felmérő kérdőív kitöltésére. Ezután a legígéretesebb tehetségekkel motivációs beszélgetéseket folytatunk, ami alapján sor kerül a végleges beválasztásra.

A projekt külső szakmai partnerei:

  • PTE-TTK - Matematikai és Informatikai intézet - Információtechnológia és Biorobotika Tanszék
  • Kaposvári Egyetem - PK - Szakmódszertani Tanszék
  • Eötvös Lóránd Gépipari Műszaki Szakközépiskola
  • Robotguru Kereskedőház
  • Hobbirobot Kft.
  • SuliRobot Bt.
  • Videoton Kaposvári Gyáregysége